Het was weer een prachtige show. Kampioenen gefeliciteerd.

De keuring op de vastgestelde datum n.l. 1e woensdag van maart zoalsDe keuring op de vastgestelde datum n.l. 1e woensdag van maart zoalswe altijd hadden zonder verschuiven is ook wel fijn. We hebben eenverandering in het dagprogramma ingevoerd. Er is 1 ring waarin wordtgekeurd en 1 voorring waar de volgende rubriek staat te wachten.

Dit is voor het publiek veel overzichtelijker, maar vereist van dedeelnemers meer discipline, alles moet wel op tijd gebeuren anderskomt het tijdschema onderdruk.

Hans Stam is sinds kort in het bestuur gekomen en Stijn Nobel heeftook voor de hoognodige verjonging gezorgd, anders blijven alleen deoude mannen over.

Wij hopen dat u weer een fijne dag heeft.

Namens het bestuur,

Jaap Honingh
Voorzitter

FM foto 145

Zoeken

Wijzigingen

sponsor rabobank