Het was weer een prachtige show. Kampioenen gefeliciteerd.
  • Het bestuur houdt zich het recht voor om indien nodig voor of tijdens de show veranderingen aan te brengen in het programma.
  • Het bestuur van de Wintershow stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan de keuring.
  • Alle dieren hebben twee identieke oormerken in.
  • Een ieder onderwerpt zich aan het oordeel van de jury.
  • Alle 1A,1B en 1C geplaatste dieren komen terug in de Kampioenskeuring.
  • De 1A geplaatste dieren kunnen zich melden op de fotoplaats voor het maken van een foto door fotografe Els Korsten.

Zoeken

Wijzigingen

sponsor rabobank