Het was weer een prachtige show. Kampioenen gefeliciteerd.
  • Het bestuur houdt zich het recht voor om indien nodig voor of tijdens de show veranderingen aan te brengen in het programma.
  • Het bestuur van de Wintershow stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan de keuring.
  • Alle dieren hebben twee identieke oormerken in.
  • Een ieder onderwerpt zich aan het oordeel van de jury.
  • Wanneer een deelnemende koe in de ring verschijnt, waarvan het uier duidelijk overvol is, bepaald de jury of de koe enkele plaatsen naar achteren wordt gezet of dat deze de ring mag verlaten. Dit geldt ook voor dieren die in de ring duidelijk niet zijn te hanteren.
  • Alle 1A,1B en 1C geplaatste dieren komen terug in de Kampioenskeuring.
  • De 1A geplaatste dieren kunnen zich melden op de fotoplaats voor het maken van een foto door fotografe Els Korsten.

Zoeken

Wijzigingen

sponsor rabobank